Tùy chọn vòng tay cao su

Bước 1: Chọn loại vòng


Bản to


Dập chìm


Dạ quang


In nổi


In thường

Bước 2: Chọn kích thước vòng


1/4 inch

Size phổ thông

1/2 inch

3/4 inch

1 inch

1 1/2 inch

Bước 3: Chọn màu và số lượng

Chọn màu vòng:

Số lượng (chiếc):

Bước 4: Tùy chỉnh vòng theo mong muốn